Vzrušující jízda

HELUKABEL USA spolupracuje při výstavbě nové horské dráhy s mnoha partnery.

Horská dráha

HELUKABEL dodal motorové a ovládací kabely do zábavního parku na jihu USA pro stavbu nové horské dráhy.

Obrovské rychlosti, velkolepé zvraty a vzrušující tematické světy: jízdy na horské dráze v zábavních parcích a na lidových festivalech po celém světě slibují spoustu vzrušení a adrenalinu. Projektanti a provozovatelé pravidelně vytvářejí nové rekordy, aby přilákali návštěvníky, a tak jsou atrakce stále vyšší, delší, rychlejší a propracovanější.

Velký zábavní park na jihu Spojených států postavil novou ocelovou horskou dráhu s několika zastávkami, která posunula hranice designu horských drah. Komponenty pro dráhu byly v tomto odvětví nekonvenční, takže její stavba byla náročnější a velmi nákladná, ale výsledek z ní učinil první v oboru a poskytl návštěvníkům jedinečný zážitek z jízdy: cestující se zastaví na sedmi různých místech, aby sledovali 3D animaci, během zpomalení před dalším rychlým úsekem trasy. Jedinečný zážitek pro hosty, ale také zvláštní výzva při stavbě - protože požadovaná technologie byla nejen drahá, ale také složitá na instalaci.

Lifting mechanism with a vertical drag chain
Obzvláště náročný byl zvedací mechanismus s vertikálním vlečným řetězem schopným udržet 61 kabelů potřebných k napájení a ovládání motorů.

Dodavatel zodpovědný za kabeláž horské dráhy se obrátil na HELUKABEL, protože naše kabely byly použity na dvou dalších jízdních atrakcích, které park nainstaloval. Po přezkoumání seznamu materiálu od výrobce dráhy byl požadavek na kabely relativně jednoduchý a zahrnoval mimo jiné například motorové a ovládací kabely jako TRAYCONTROL 600, MEGAFLEX 500 a TOPFLEX 1000.

Jednou významnou změnou, kterou společnost HELUKABEL USA doporučila dodavateli elektroinstalace, bylo instalovat kabely do otevřených kabelových žlabů namísto uzavřených trubek. Tento typ instalace umožnily teprve nedávné změny v požárním předpisu NFPA 79. Tento předpis definuje ochranná opatření pro průmyslové stroje na ochranu obsluhy, zařízení a probíhajících prací před nebezpečím požáru a elektrickým proudem. Výsledek: Zákazník byl schopen instalovat vedení mnohem rychleji a pracovníci údržby parku je v případě potřeby mohou mnohem snadněji vyměnit. Díky schválení TC-ER (Tray Cable - Exposed Run) mohou být kabeůy TRAYCONTROL 600 a TOPFLEX 1000 dokonce vedeny mimo kabelový žlab, pokud jsou řádně zajištěny.

Úsek trati, na kterém se vozíky zastaví a spolu s kolejnicemi se vertikálně sníží asi o pět metrů, se ukázal jako zvláštní výzva. K tomu potřebný zvedací mechanismus musí nést jak kolejnice, tak osobní vozy a také dvanáct motorů a ovládacích prvků. Specializovaný dodavatel k tomu vytvořil na míru šitý vlečný řetěz. Ten je speciálně navržen pro vertikální aplikace a je schopn pojmout 61 kabelů potřebných k napájení a ovládání motorů. Software pro 3D modelování pomohl zajistit správnou funkci vlečného řetězu ještě před instalací sestavy, která váží téměř 300 kilogramů.

Krátce před prvními testy nové horské dráhy zbývalo ještě překonat logistickou překážku: Některé z požadovaných speciálních snímačových kabelů bylo možné získat od výrobce pouze s dodací lhůtou minimálně 20 týdnů. Ty naopak HELUKABEL dokázal obstarat za necelé čtyři týdny. Horská dráha od té doby k radosti zábavního parku a jeho hostů bez problémů jezdí – a dokonce získala ocenění za „nejlepší jízdu“.

zpět