Vydejte se s námi na prohlídku našeho logistického centra v Hemmingenu.

Cesta tam - příjem zboží

Krátké trasy a vysoká dostupnost jsou rozhodující kritéria, jak plnit přání zákazníků. Důležitou mezistanicí je příjem zboží: na osmi rampách se denně odbaví až 25 kamiónů. Aby se ihned rozpoznaly závady, a aby se objednávky mohly co nejrychleji vydat opět na cestu, třídí a kontrolují naši zaměstnanci denně došlé zboží a elektronicky evidují každý kabel i díl příslušenství. Automatické dopravní zařízení přepraví objednané speciální kabely, kabelové spojky nebo kompletní kabelové bubny přímo do expedice zboží. Zboží, které se dále neexpeduje, uskladní společnost HELUKABEL na místě a má ho připravené pro další vyskladnění.

Kabelové bubny v oblasti příjmu zboží ve společnosti Helukabel

Naskládané do výšky – náš plně automatizovaný vysokoregálový sklad

Plně automatizovaný vysokoregálový sklad ve společnosti Helukabel

Skladovací prostor až po střechu: Abychom mohli rychle a flexibilně zajistit objednávky našich zákazníků, skladuje společnost HELUKABEL většinu svého zboží v logistickém centrum v Hemmingenu. Pořádek udržují dva plně automatizované a navzájem propojené výškové regálové sklady se 40.000 paletovými místy. Jak naskladnění, tak i vyskladnění probíhá zcela automatizovaně: 16 regálových zakladačů bez řidiče umísťuje ve 100 metrů dlouhých uličkách kabelové bubny o hmotnosti až 1,5 tuny do příslušných regálových polic a opět si je tam vyzvedává v návaznosti na objednávky. Pro větší kabelové bubny o hmotnosti až čtyři tuny je připraveno celkem 670 úložných míst ve dvou regálech pro těžká břemena, která zavážejí speciální regálové zakladače pro těžká břemena. Oba dva výškové regálové sklady jsou plně automatizovaně propojeny dopravní technikou se zkracovacími stroji.

Díky „maličkostem“! Plně automatizovaný sklad drobných dílů

Pro pracovníky v logistice není při kompletování žádný rozdíl mezi kabelovým okem a kabelovým bubnem. Obojí se musí přivézt, odečíst a správně přiřadit. Proto se ve skladě malých dílů často rozhoduje, třebas u kabelového příslušenství, jak rychle se konkrétní zásilka dostane na cestu. Sklad drobných dílů společnosti HELUKABEL v Hemmingenu funguje plně automatizovaně: šest regálových zakladačů jezdí sem a tam v šesti uličkách s celkem 36.800 úložnými místy. Za hodinu naskladní a vyskladní až 1.000 přepravek a doručí objednané příslušenství a kabelové kruhy k rovněž automatickému kompletování. Kromě toho se průběžně uskladňují do výrazných červených přepravek také objednávky zákazníků, dokud se objednávka kompletně nesestaví: další „maličkost“, díky které plně automatizovaný sklad drobných dílů urychluje vyřizování objednávek.

Plně automatizovaný sklad malých dílů

Z bubnu na buben

Převíjecí stanice

Nejde-li u některé objednávky využít délky, které máme na skladě, přichází ke slovu stříhání. Zde se odvine z původního bubnu požadovaná délka, navine se na cílový buben a odstřihne. To vše zcela automatizovaně. Dokonce i převoz z výškového regálového skladu ke střihacímu stroji zajišťují kompletně dopravní pásy. Vysokozdvižné vozíky, které by mohly svými ostrými hroty kabel poškodit, byly z výrobního řetězce vyloučeny. Nyní se odvíjí a zároveň navíjí: každá odvíječka i navíječka je poháněna motorem a jsou synchronizovány pomocí elektronického monitorování napínací síly. Tím se zamezí přetažení kabelu. Automatizované pokládání kabelů na buben a ke kruhům zajistí čisté a rovnoměrné navinutí. Přitom se data pro střih zaprotokolují kalibrovaným a zaplombovaným měřidlem a následně archivují. Každou položku z objednávky je tak možno podle jejích individuálních údajů na balení zpětně dohledat až k jejímu vyřízení.

Hýbáme s lehkostí velkými věcmi – ve střižně těžkých břemen

Potřebuje-li zákazník střihnout velké průřezy až po vnější průměr 100 milimetrů, je v naší střižně těžkých břemen na správném místě. Jakmile přijde objednávka od zákazníka, spustí systém řízeného skladu (Warehouse-Management-System) v plně automatizovaném logistickém centrum v Hemmingenu všechny potřebné kroky procesu. K tomu vyhledá z více než 33.000 druhů zboží, které jsou v zásobě ve vysokuregálovém skladu, požadované bubny a dodá je dopravní technikou přímo do střihacího stroje. Jen o pár minut později dorazí cílový buben, který systém vybere v závislosti na poloměru ohybu. Přitom samotné zavěšení téměř dva a půl metru velkých a až čtyři tuny vážících bubnů probíhá naprosto automaticky. Pracovník natáhne kabel pomocí motorů zajišťujících zasunutí od jednoho bubnu k druhému a spustí pokyn ke střihu. Synchronně pracující pohony nejen že zamezí přetažení kabelu, ale zajistí i dokonalé navinutí. Poté doveze dopravní technika buben opatřený štítkem přímo do expedice zboží. Díky tomu je možno realizovat krátké dodací lhůty.

Ve střižně těžkých břemen

Pečlivě zabaleno

Balení zboží

Zákazníci společnosti HELUKABEL se mohou spolehnout na to, že jejich zboží bude nejen rychle dodáno, ale i kompletně zabaleno a bezpečně zajištěno pro přepravu. O to se stará v logistickém centrum 20 zaměstnanců na pracovištích Pick/Pack, kteří ve dvousměnném provozu svědomitě kompletují veškeré zboží do zásilek. Pracoviště jsou vybavena dle ergonomických zásad manipulačními zařízeními vyvinutými speciálně pro společnost HELUKABEL. To je šetrné nejen k zaměstnancům, ale i ke zboží: hrubá zařízení jako vysokozdvižné vozíky jsou tabu. Který díl patří ke které zásilce se balič na Pick pracovišti dozví z objednávky, kterou mu systém pro správu skladu přidělí. Navíc mu obrazové znázornění baleného zboží usnadní efektivní balení. Každý výrobek je opatřen čárovým kódem, který zaměstnanec naskenuje. Vizuální srovnání požadovaného stavu se stavem skutečným na základě evidence baleného zboží navíc garantuje, že bude zásilka kompletní.

Rychle dodáno - finále: odeslání

Zákazníci, kteří si objednávají zboží u společnosti HELUKABEL, se nemusí cvičit v trpělivosti. Zpravidla uplyne mezi přijetím zakázky a jejím dodáním v rámci Německa i velké části Evropy pouze 24 hodin. Tyto stabilní služby zákazníkům zajišťuje na pracovišti v Hemmingenu 26 zaměstnanců, kteří denně vypraví na cestu okolo 200 tun kabelů, vodičů a montážního příslušenství. Pečlivě připravují zboží k odeslání – na přání zákazníka dle speciálních ustanoveních zákona o obalech – a předávají je vhodnému poskytovateli přepravních služeb. Kamióny, leteckou nebo námořní dopravou odcházejí kilogramové balíčky stejně jako kabelové bubny těžké až čtyři tuny do celého světa. A protože je společnost HELUKABEL certifikovaná jako Authorized Economic Operator (AEO) a profituje ze zjednodušeného celního řízení, odcházejí také bez zpoždění. Pohodlná má být i manipulace na příjmu zboží u zákazníka. Společnost HELUKABEL nabízí proto také dovoz trajlerem nebo poskytnutí vysokozdvižného vozíku, stejně jako přistavení zdvíhací plošiny nebo vyložení jeřábem. Tvoří-li adresu příjemce jen zeměpisné údaje, jak tomu bývá např. u větrných elektráren, dodají experti na logistiku ze společnosti HELUKABEL objednané zboží naprosto přesně i na zelenou louku.

Doprava vysokozdvižným vozíkem