Evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) – pro větší bezpečnost

HELUKABEL GmbH nechává své výrobky testovat a certifikovat. Od 1. července 2017 ponesou všechny příslušné produkty HELUKABEL označení CE a prohlášení o vlastnostech podle CPR.

Kliknutím sem zobrazíte přehled všech výrobků Helukabel, které jsou testovány podle evropského nařízení o stavebních výrobcích: Výrobky podle CPR

Evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) 305/2011 definuje koherentní a ověřitelné předpisy pro použití stavebních výrobků v budovách. Platí pro všechny členské státy EU a jeho cílem je zvýšit bezpečnost v budovách. CPR byla 1. června 2016 rozšířena o kabely a vodiče, které jsou klasifikovány z hlediska jejich reakce na oheň. Předpisy budou pro výrobce a dodavatele závazné od 1. července 2017.

CPR pro kabely a vodiče je implementována normou DIN EN 50575:2017-02: „Silové, řídicí a komunikační kabely – Kabely pro všeobecné použití ve stavebnictví podléhající požadavkům na reakci na oheň“. Kabelovým výrobkům ověřeným notifikovanou osobou je udělena značka CE. Pro každý kabel musí výrobce nebo dodavatel poskytnout také prohlášení o vlastnostech, které přesně popisuje jeho reakci na oheň.

Zařazením kabelů a vodičů do seznamu stavebních výrobků definovala EU pro kabely 6 požárních tříd – od ACa až po FCa (Ca znamená „kabel“). Třída se přiděluje podle kritérií, jako je šíření plamene a tvorba tepla. Od nehořlavých (Aca) a těžko vznětlivých (B1Ca, B2Ca, CCa) přes normálně hořlavé (DCa, ECa) až po snadno hořlavé (FCa). Existují také tři další třídy, které se vztahují k dalším požadavkům, jako je produkce kouře (s1 a s2), kyselost / bezhalogenová samozhášecí schopnost (a1) a hořící kapičky (d1 a d2).

Máte dotazy?

napište nám email na prodej@helukabel.cz