Společnosti HELUKABEL a HUBER+SUHNER. Partnerství pro větší spokojenost zákazníků.

Již léta spolupracují společnosti HELUKABEL a HUBER+SUHNER důvěrně na řešeních KANBAN pro železniční průmysl. Vzhledem k úspěšné spolupráci se partnerství posílilo a společnost HELUKABEL byla jmenována smluvním prodejcem kabelů RADOX®.

Ze skladu Vám nabízíme spojovací řešení k výrobě moderních kolejových vozidel a k tomu náležející infrastruktury, vždy specifická pro dané použití. Výrobky jsou vyvinuty speciálně pro potřeby drážního trhu a spočívají v řešeních z oblasti vysoké frekvence, nízké frekvence a vláknové optiky.

Společnost HELUKABEL je zastoupena na mnoha místech v Německu, Rakousku a Švýcarsku, stejně jako ve více než 41 zemích a je jednou z předních poskytovatelů logistických řešení pro kabely a vodiče. Vysoká dostupnost širokého produktového spektra v kombinaci s vysoce automatizovanými logistickými procesy umožňuje krátké dodací lhůty dodávek a vysokou úroveň servisních služeb.

Spojení silných stránek společností HELUKABEL a HUBER+SUHNER přináší zákazníkům četné výhody:

 • kompletní produktový program pro kolejová vozidla a železniční infrastrukturu
 • bez omezení minimálního výrobního množství
 • 3 miliony metrů kabelů RADOX® ihned k dodání ze skladu
 • přířezový servis pro menší potřebu
 • logistická řešení podle požadavků zákazníka

RADOX® je značkou společnosti Huber + Suhner AG

Co to znamená RADOX®?

Registrovaná značka RADOX® od společnosti HUBER+SUHNER garantuje izolační materiály zesíťované elektronovým paprskem. Izolace RADOX® poskytují vynikající odolnost vůči teplotnímu, chemickému, elektrickému a mechanickému zatížení.

Přednosti materiálů RADOX®

Materiály RADOX® se při extrémně vysokých teplotách netaví a zůstávají i v případě zkratu tvarově stálé. Drážním kabelům RADOX® postačí díky jejich skvělým izolačním vlastnostem jen zmenšená tloušťka stěny. To výrazně snižuje potřebu místa i hmotnost kabelů. Sortiment drážních kabelů RADOX® byl úspěšně testován podle evropských norem pro kabely EN 50264 a EN 50306 a norem GOST 20.57.406-81, metodou 204-1 a také GOST 17491-80. To poskytuje zákazníkovi dodatečný faktor bezpečnosti.

Teplotní rozsah drážních kabelů RADOX®

−50 °C testovaný v ruských laboratořích +120 °C při životnosti 20 000 hodin

Izolační materiály a materiály pláště podle evropských kabelových norem

Evropské normy pro kabely specifikují náročné požadavky na mechanické, teplotní, chemické a požárně technické vlastnosti. Požadavky na požární bezpečnost jsou popsány v aktuálních normách pro kabely EN 50264 a EN 50306 a také v normě protipožární ochrany EN 45545-2. Díky bezhalogenovým materiálům RADOX® zesíťovaným elektronovým paprskem jsou splněny ty nejpřísnější požadavky (M) aktuální normy, respektive stupně zabezpečení (HL3).

Vlastnosti

 • Zvlášť nízká teplota
 • Zvlášť odolné vůči olejům
 • Zvlášť odolné vůči pohonným hmotám

Požadavky

-40 °C IRM 902, 24 h/72 h, 100 °C (délka trvání závislá na normě pro kabely 24 h = EN 50306-2)
IRM 903, 168 h, 70 °C

Jako jeden z předních poskytovatelů standardních kabelů i kabelů dle požadavků zákazníků a kabelových systémů poskytuje společnost HUBER+SUHNER optimální řešení pro kabeláže kolejových vozidel jako např. regionální vlaky, vysokorychlostní vlaky, podzemní dráhy, tramvaje a lokomotivy. Mnohaleté zkušenosti sektoru železniční dopravy zákazníkovi zaručují, že obdrží od společnosti HUBER+SUHNER bezchybně fungující a inovativní výrobky.

Drážní kabely RADOX® splňují vysoké požadavky drážního trhu díky těmto důležitým vlastnostem:

 • Zvýšená protipožární ochrana
 • Zvýšená mechanická odolnost
 • Zvýšená odolnost vůči médiím
 • Zvýšený teplotní rozsah
 • Bezpečný přenos signálů a energie
 • Snížení hmotnosti
 • Úspora místa
 • Nižší náklady na životní cyklus