Společenská odpovědnost společnosti – naše odpovědnost

Sociální odpovědnost společnosti představuje vlastní firemní odpovědnost vůči společnosti. My ve společnosti HELUKABEL jsme přesvědčeni, že udržitelné hospodaření je investicí do budoucnosti. Kromě naší politiky kvality, životního prostředí a energetiky a také implementace nařízení REACH a RoHS bychom zde také rádi představili několik našich sociálních projektů.