Zásobování energií – páteř německé ekonomiky

Nic není pro nás lidi samozřejmější než energie. Abychom mohli energii využívat pro sebe, musí se nejprve přetvořit z jedné formy energie na jinou, např. sluneční energie se přemění na elektrickou. Vzniklá využitelná energie má však před sebou ještě určitou cestu. Musí dorazit z místa vzniku na místo spotřeby. Nejpozději v tomto bodě začíná práce poskytovatelů energie. Poskytují sítě a zajišťují, aby elektrický proud dorazil ke spotřebiteli, pokud možno bez velkých ztrát.

V rámci energetické transformace vedoucí od nukleárních a fosilních paliv k obnovitelným energiím, se objevují nové výzvy, kterým se současná energetická síť musí teprve přizpůsobit: elektrická energie, kterou na severu vyrábí energie větru, se dopravuje až na jih Německa; potřebné kapacity sítě však aktuálně ještě nestačí.

Proto se mají v Německu vybudovat celostátní přenosové sítě a lokální distribuční sítě, které se v budoucnu mají propojit i se sousedními evropskými zeměmi. Bezpečnost dodávek jakýchkoliv forem energie je velmi důležitá. Dodavatelé energií tak budou odkázáni na spolehlivé sítě, jež mají splňovat nejen současné nároky, ale i ty budoucí.

Společnost HELUKABEL napomáhá výrobě, přenosu a distribuci forem energie pomoci kabelů, vodičů a kabelového příslušenství, jež jsou dokonale přizpůsobeny různým podmínkám těchto odvětví. Ať už jsou to nejrůznější povětrnostní podmínky s extrémními teplotami, odolnost vůči slané vodě nebo jiným agresivním látkám, naše výrobky přivedou energii přímo a bez oklik tam, kde je jí zapotřebí.

Rádi Vám pomůžeme při výběru správných výrobků pro Vaše speciální použití. V případě dotazů jsme Vám kdykoliv k dispozici.

Zavolejte nám na číslo +420 312 672 620 anebo nám pošlete e-mail na adresu: prodej@helukabel.cz