Vystaveno konečnému testu – Část 3: Testy vlečného řetězu

Během vývoje našich kabelů a vodičů každý produkt energicky testujeme v našich zkušebních laboratořích. Ve třetí části našeho seriálu vám představíme testy vlečného řetězu.

Drag chain tests in the test laboratory

Energetické řetězy – také známé jako vlečné řetězy – jsou ideální pro vedení a ochranu elektrických, hydraulických a pneumatických kabelů v pohybujících se strojích a zařízeních. Používají se v situacích, kdy se strojní součásti pohybují tam a zpět – například ve výtazích, obráběcích strojích a v řídicích stanicích vysokoregálových skladů. Vedení zajišťuje, že není překročen nejmenší povolený poloměr ohybu kabelů, čímž se zabrání poškození.

Kabely se ve vlečných řetězech jsou neustále v pohybu – často nepřetržitě 24 hodin denně – což představuje neustálé zrychlení, malé poloměry ohybu a neustálé otěry. Existuje mnoho aplikací, kde musí vlečné řetězy vydržet miliony ohybových cyklů nepoškozené a zároveň musí být odolné vůči oleji, teplu a chemikáliím. Izolace jádra a vysoce kvalitní materiály pláště jsou zde zásadní pro snížení rizika abrazivního opotřebení, které by mohlo poškodit kabely a vést k drahým výpadkům stroje.

Součástí portfolia HELUKABEL jsou speciální kabely do vlečných řetězů pro pohyblivé aplikace v energetických řetězech. Pro zajištění splnění přísných požadavků každodenního používání, podrobujeme tyto kabely rozsáhlému testování v naší zkušební laboratoři v německém Windsbachu. Máme řadu testovacích zařízení vlečných řetězů s pojezdovými dráhami v rozmezí od 0,9 do 40 metrů. Se zrychlením až 50 m/s², rychlostmi až 10 m/s a různými poloměry řetězu můžeme realisticky simulovat různé provozní podmínky. Cílem těchto testů je prokázat, že měděná jádra, izolace žil, lanění i vnější plášť odolávají neustále se měnícímu namáhání v ohybu bez poškození, a proto splňují naše vysoké standardy kvality.

Do našeho produktového portfolia si najdou cestu pouze kabely, které splňují všechny naše přísné požadavky. Naše kabely vlečných řetězů jsou tedy příspěvkem společnosti HELUKABEL k zajištění toho, aby závody a stroje byly schopny dlouhodobě fungovat hospodárně a efektivně, a to i v drsných podmínkách.

Ptáme se odborníka

Potrait of Günter Meyer

Günter Meyer je vedoucím dynamických zkoušek v závodě společnosti HELUKABEL ve Windsbachu.

Na co si dát při výběru kabelu do vlečného řetězu zvláštní pozor?

Existuje několik kritérií: za prvé, měděné vodiče by měly být jemně laněné, tj. třída vodičů 5. Jednotlivé vodiče by měly být splétány s co nejmenší délkou uložení, aby se optimalizovala flexibilita. Návrh opláštění a izolačních materiálů musí zohledňovat požadované pohyby a také příslušné okolní podmínky. Doporučuje se také udržovat počet jader na minimu: pokud se počet jader zvyšuje, je vyžadován speciální proces splétání. Tím se zvětší průměr lanka, což může vést k problémům s prostorem v řetězu. Kromě toho musí být kabely vlečných řetězů navrženy tak, aby byly co nejlehčí. Energetický řetěz musí nést svou vlastní váhu i váhu kabelů uvnitř. Čím nižší je celková hmotnost, tím vyšší je dynamický výkon a tím méně energie potřebné k uvedení systému do pohybu.

Jak jsou kabely ve vlečném řetězu umístěny?

Pro optimální vyrovnání je důležité předem přesně definovat, které kabely a další komponenty, jako jsou pneumatické a hydraulické hadice, budou použity a podle toho zvolit energetický řetězec. Kabely a hadice by měly být volně umístěny vedle sebe v komorách vlečného řetězu a v ideálním případě by měly být odděleny od sebe pomocí přepážek. Udržování specifikované vzdálenosti mezi kabelem a přepážkou zajišťuje, že se kabely mohou volně pohybovat. Symetrické rozložení hmotnosti v řetězu pomáhá zajistit hladký chod. Kromě toho by všechny kabely v každé sekci měly mít stejný materiál pláště, aby se zabránilo zbytečnému oděru.

zpět