Udržba kanálů, přístavů a vodních cest pro bezpečný průjezd plavidel

HELUKABEL spolupracuje s Callan Marine, v rámci pohonu jejich plovoucích bagrovacích zařízení.

Floating Dredge from Callan Marine

Bagrovací plavidla Callan Marine umožňují lodní dopravě splavnit přístavy a kanály. (© Callan Marine, LTD.)

Lodní průmysl je jen tak dobrý jako kanály a vodní cesty, které jimi umožňují proplouvat nákladním lodím, a přístavy, kde mohou lodě nakládat a vykládat cenný náklad. Nikdy to nebylo tak zjevné, jako když byl počátkem roku 2021 zablokován Suezský průplav, což stálo svět každý den v obchodě miliardy dolarů, když byl tento životně důležitý průchod zablokován.

Plavba hlubokými oceány je mnohem snazší než proplouvat úzkými vodními cestami nebo mělkými přístavy, které se mohou každou minutu měnit, protože voda unáší bahno a jiné nečistoty ve směru proudů. Aby bylo zajištěno, že mořské dno a břehy zůstanou ve správné hloubce a šířce, bagrovací společnosti využívají flotily plavidel k bagrování mořského dna, aby se vodní cesty prohloubily, aby se napomohlo navigaci a zabránilo se lodím najíždět na mělčinu a uvíznout. Kromě toho odstraněným sedimentem z mořského dna doplňují pláže a tím vytvářejí stanoviště a rekreační prostory. tak doplněné pobřeží také zvyšuje ochranu pobřeží před bouřemi, jako jsou hurikány.

VÝKONNÝ MOTOR O VÝKONU 24 000 HP

Jedna taková společnost, Callan Marine, sídlící v Galvestonu v Texasu podél pobřeží Mexického zálivu ve Spojených státech nedávno navrhla a postavila 290 stop (90 metrů) sací bagr – General MacArthur. MacArthur je poháněn třemi dieselovými motory generujícími dohromady 24 000 HP. Ty poskytují potřebnou elektrickou energii pro pohon dvou elektromotorů o výkonu 6 000 HP, které zase pohánějí čerpadla hlavní paluby a dva elektromotory o výkonu 2 500 HP, jeden pro podvodní čerpadlo a jeden pro řezací hlavu. Příležitost podpořit Callana Marine se naskytla, když inženýr navrhující bagr konzultoval s italským výrobcem elektromotorů nejlepší volbu pro získání kabelu pro projekt. Výrobce motorů navrhl HELUKABEL, protože s ním spolupracovali na mnoha úspěšných projektech v Evropě.

Floating dredge
Poté, co bagr "generál MacArthur" vyplul z doku, byl vyslán na pobřeží Mexického zálivu. (© Callan Marine, LTD.)

Společnost HELUKABEL nejprve zahájila vývoj návrhu kabelového systému s výkonovou částí podvodního čerpadla a motoru řezačky. „Jednou z největších výzev při stavbě General MacArthur bylo najít vhodný ponorný kabel pro požadavky těchto motorů na vysokou proudovou kapacitu,“ popisuje Stanley Hamidjaja, manažer automatizace ve společnosti Callan Marine. Kabely procházejí konstrukčním ramenem, které ponoří oba motory. Nebylo možné dosáhnout potřebné kapacity pomocí jediného kabelu pro každou fázi.

„Tým společnosti HELUKABEL více než rok opětovně předkládal různé varianty návrhu řešení, dokud se nepodařilo nalézt vhodnou specifikaci a kvalitu kabelu k naší spokojenosti,“ vzpomíná Hamidjaja. Ve spolupráci s inženýrským týmem Callan Marine byl HELUKABEL schopen poskytnout osm kabelů AWG4/0 na fázi, což odpovídá celkovému počtu 32 kabelů použitých k zajištění potřebného výkonu. Tyto kabely měly ponorné jmenovité hodnoty až do 10 barů tlaku a nezbytné schválení American Bureau of Shipping (ABS), které je vyžadováno pro kabely pro použití na lodích a konstrukcích na moři.

ZAKÁZKOVÉ TĚSNÍCÍ VLOŽKY PRO KABELOVÉ VÝVODKY

Floating dredge from Callan Marine
(© Callan Marine, LTD.)

Dalším úkolem bylo pomoci při návrhu nezbytného vodotěsného přechodového boxu pro systém, který by také zakončil opletené stínění VFD kabelů. Dosáhli jsme toho navržením přechodového boxu tak, aby zahrnovala naše kovové kabelové průchodky KVA-XXLMS a kabelové průchodky KVA-XXLMS-E EMC, které jsou dimenzovány pro hloubku ponoření 10 barů nebo 328 stop (100 metrů). Tyto průchodky jsou navrženy pro připojení kabelů s velkým vnějším průměrem. Co dělalo tyto průchodky ještě jedinečnějšími, byla potřeba vlastní vložky, která by zajistila potřebné odlehčení tahu a vodotěsné těsnění mezi průchodkou a kabelem, protože použité kabely AWG4/0 měly celkové průměry, které nebyly v rozsahu standardu. Návrh, výroba a dodávka zakázkových průchodek proběhla za méně než osm týdnů.

Callan Marine je s podporou HELUKABEL maximálně spokojen. „General MacArthur je plavidlo, je zásadní hráč na poli bagrovacího průmyslu a jsme hrdí na to, že máme HELUKABEL jako váženého partnera při poskytování kvalitních a spolehlivých kabelů,“ vysvětluje Stanley Hamidjaja. „Oceňujeme úzkou spolupráci při poskytování vhodných řešení, která tato náročná aplikace vyžaduje.“ Mezi další produkty, které byly potřeba k dokončení úkolů souvisejících s bagrovací frézou, patřily různé velikosti poniklovaných kabelových průchodek vhodných k tomu, aby vydržely tlak až 10 barů, spolu s některými datovými kabely kategorie 7, které měly schválení Lloyd’s Register pro námořní a pobřežní plavby.

Poté, co generál MacArthur vyplul z doku, byl vyslán na pobřeží Mexického zálivu ke svému prvnímu úkolu udržet průchodné důležité lodní trasy poblíž Texasu pro bezpečný průplav dalších námořních plavidel.

O GENERÁLU MACARTHUROVI

Rozměry:Údaje o výkonu motoru::
 • Délka: 290 ft (88.4 m)
 • Šířka: 72 ft (21.9 m)
 • Hloubka: 16 ft (4.9 m)
 • Ponor: 7 ft (2.1 m)
 • Celková instalace: 24,000 HP
Provozní parametry:
 • Průměr sání: 800 mm
 • Průměr výtlaku: 800 mm
Vybavení:
 • Kuchyně
 • Tělocvična
 • Místnost TV/Rec
 • Prádelna
 • Konferenční místnost
 • Inženýrská kancelář
 • Kajuty kapitána/hlavního inženýra
 • 33 lůžek (všechny kajuty mají vlastní koupelnu)

O CALLAN MARINE:

Callan Marine, LTD. je soukromě vlastněná texaská firma zabývající se bagrováním a námořním stavebnictvím založená v roce 2009. Callan Marine provádí bagrovací projekty pro soukromé i veřejné klienty tím, že poskytuje služby pro obnovení hloubek kotviště pro lodní doky, navigační kanály nebo jinak usnadňuje přepravu po vodních cestách po celých Spojených státechy. Pro více informací navštivte www.callanmarineltd.com.

zpět