Všestranná ochrana pro pro důlní vozidla

HELUKABEL podporuje výrobce bezpečnostních systémů při vybavování důlních vozidel

Těžební průmysl byl vždy považován za jeden z nejnebezpečnějších podniků na planetě. Přestože je nyní provoz pro pracovníky mnohem bezpečnější než v minulosti, horníci i nadále denně čelí nebezpečí. Mezi nejčastější zdravotní a bezpečnostní rizika patří závaly, kolapsy, požáry, výbuchy, prach a vystavení hlasitým zvukům. Důlní šachty jsou dnes mnohem větší než kdykoli v historii a to umožňuje použití mnohem větších zařízení (buldozery, čelní nakladače, terénní sklápěče, jeřáby) při těžbě materiálů. Vzhledem k omezenému prostoru je riziko nehod I nadále vysoké.

Kamery a sensory dohlížejí všude kolem

Aby tomu zabránili, operátoři spoléhají na stále sofistikovanější bezpečnostní systémy s kamerami, monitory, senzory vzdálenosti a přiblížení. Zařízení lze připevnit na přední, boční a zadní část důlních vozidel, což řidiči poskytuje 360° zorné pole. Například varují, pokud nejsou zavřené dveře, jsou předměty mimo vozidlo nebo není zapnutý bezpečnostní pás. V případě potřeby může systém také použít brzdy nebo vypnout vozidlo. Technologie tak podporuje řidiče při bezpečném ovládání stroje.

Kabely, které propojují jednotlivé komponenty zabezpečovací techniky, musí spolehlivě odolávat náročným podmínkám prostředí a mechanickému zatížení při těžbě – obvykle jsou totiž vedeny na vnější straně vozidla.

Výrobce bezpečnostních systémů se proto obrátil na HELUKABEL. Z rozsáhlého produktového portfolia specialisty na elektrickou spojovací techniku se pro tuto speciální aplikaci nejlépe hodil flexibilní ovládací kabel MEGAFLEX 500-C schválený UL/CSA.

HELUKABEL podporuje výrobce bezpečnostních systémů pro důlní vozidla (Zdroj: wirestockc / Envato Elements)

Musely být splněny následující požadavky:

  • LS0H - Vzhledem k tomu, že bezpečnostní a zdravotní rizika při požáru v dolech jsou obzvláště vysoká, musí být kabely bez kouře a bez halogenů. V případě požáru jsou zaměstnanci ve stísněných místnostech vystaveni výrazně méně kouři a toxickým plynům.
  • Odolnost proti nárazu - V případě kolize s vozidlem mohou padající úlomky poškodit kabeláž a způsobit přerušení nebo zkrat. Instalované kabely proto musí být odolné proti nárazům s energií až 20 joulů.
  • Stínění - Aby se předešlo poruchám elektromagnetické kompatibility (EMC), jsou pro tuto aplikaci vhodné pouze stíněné kabely. A konečně, elektrický šum a výsledné rušení může bránit přenosu signálu, čímž je bezpečnostní systém méně spolehlivý. Riziko kolizí nebo nehod by bylo výrazně vyšší.
  • UV odolnost - Přestože se těžební vozidla používají převážně v podzemí, příležitostně jsou zaparkována venku. UV odolnost je proto důležitým kritériem, aby kabely nebyly poškozeny přímým slunečním zářením.
  • Odolnost proti oděru - V dole se vozidla dostávají do kontaktu se štěrkem, špínou a jinými abrazivními materiály. Použité kabely proto musí být také odolné proti oděru a mít silný, robustní vnější plášť.
(Source: AdobeStock / Peruphotoart)
(Source: AdobeStock / Daniel Jędzura)

Řešení pro celosvětové použití

MEGAFLEX 500-C nejen splňuje všechny požadavky výrobce, ale je také vysoce nehořlavý, odolný olejům a tukům, ozónu a neobsahuje silikon. Teplotní rozsah od -40°C do 80°C je také více než dostatečný. A s pevností v tahu téměř 14 N/mm² je kabel také ideální pro použití v nepříznivých podmínkách

Výrobce podporuje těžařské společnosti po celém světě – proto se kabely používají ve vozidlech v různých zemích. Aby společnost získala potřebná schválení pro kabely, spolupracovala také se společností HELUKABEL – a úspěšně: MEGAFLEX 500-C je nyní celosvětově schválen pro použití v bezdotykových systémech.

zpět