„Není žádný pádný důvod k dalším prodlevám!“

Mobilita prochází pravděpodobně největší změnou od dob vynálezu automobilu: přechodem na elektrická vozidla. V následujícím rozhovoru pan Uwe Schenk, Global Segment Manager pro E-Mobility a Obnovitelné energie ve společnosti HELUKABEL GmbH, vysvětluje výzvy, které je třeba překonat, a také jakou roli hrají kabely a vodiče v rozvoji tohoto odvětví.

White electric car in a parking lot at the charging station

Mobilita prochází pravděpodobně největší změnou od dob vynálezu automobilu: přechodem na elektrická vozidla. (Zdroje: © Bildwerk - stock.adobe.com)

PANE SCHENKU, NA ROZŠÍŘENÍ E-MOBILITY JE POHLÍŽENO JAKO NA KLÍČOVÝ FAKTOR K DOSAŽENÍ KLIMATICKÝCH CÍLŮ. JAKÝ JE VÁŠ NÁZOR NA DOSAVADNÍ VÝVOJ V TOMTO ODVĚTVÍ V NĚMECKU A EVROPĚ?

Elektromobilita nabrala v Německu na obrátkách. Automobilový průmysl nyní nabízí širokou škálu elektromobilů. Města a obce si rovněž uvědomují potřebu vybudovat celostátní nabíjecí infrastrukturu. Nicméně, pokud jde o implementaci, jsme stále ve "zpomaleném režimu" a zdaleka jsme nedosáhli svého cíle.

V DŮSLEDKU VÁLKY NA UKRAJINĚ SE V POSLEDNÍCH MĚSÍCÍCH VÝRAZNĚ ZVÝŠILY CENÝ POHONNÝCH HMOT. VYTVÁŘÍ TO PODLE VÁS VĚTŠÍ TLAK NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A ŘIDIČE, ABY PŘECHÁZELI NA E-MOBILITU JEŠTĚ RYCHLEJI, NEŽ SE PŮVODNĚ PLÁNOVALO?

Současná situace ve východní Evropě bolestně poukazuje na chyby udělané v minulosti. O energetické revoluci se mluví již mnoho let, ale dosud to byla jen prázdná slova. Například větrná energie je pro úspěch energetické transformace klíčová, ale byla vážně ignorována a musí se znovu stát předmětem zájmu. Naším hlavním cílem musí být výměna všech vozidel která spotřebovávají fosilní paliva. Zejména odvětví dopravy je silně závislé na fosilních palivech. Nákladní auto spotřebuje až pětkrát více nafty než osobní automobil! Proto musíme co nejdříve přejít na vodíkový pohon v případě dálkové dopravy a na elektrický pohon v dopravě soukromé. Neexistuje žádný pádný důvod, proč dále otálet.

JAKÉ TECHNICKÉ NEBO ORGANIZAČNÍ PŘEKÁŽKY JE TŘEBA PŘEKONAT, ABY SE E-MOBILITA V NĚMECKU ROZŠÍŘILA? KTERÉ ZEMĚ JSOU V TOMTO ÚSILÍ JIŽ PŘED NĚMECKEM A CO SE OD NICH MŮŽEME NAUČIT?

Nevidím žádné nepřekonatelné překážky – ale ani tak nebude dosažení celostátní e-mobility snadné. Ve městech a městských oblastech to bude náročnější než na venkově, protože ne každý bude moci parkovat a nabíjet své auto ve městě před domem. Nicméně existují inovativní řešení, jak zlepšit dostupnost energie – například systémy skladování energie, které lze využít k vytvoření decentralizovaných možností nabíjení. V první řadě je nutné překonat překážky v myslích lidí, které brání přijetí této nové technologie, a odpoutat se od dosavadních, stávajících metod a struktur. Příkladem překážky je vysoká pořizovací cena vozidel: e-auta musí být cenově dostupná pro široké masy. Automobilový průmysl se v současné době zaměřuje na zákazníky ze střední a vyšší třídy, takže je naléhavě nutné na toto reagovat. Dokud bude spalovací motor výrazně levnější, budou ho lidé nadále kupovat a upřednostňovat. Některé země jsou v e-mobilitě na míle daleko před Německem. Například v nizozemských městech již byla značná část místní veřejné hromadné dopravy převedena na elektrobusy. Vážně zaostáváme a určitě se můžeme učit od našich sousedů.

Nabíjecí kabel HELUPOWER (Zdroj: HELUKABEL)

JAKOU ROLI HRAJÍ KABELY A VODIČE V E-MOBILITĚ? JAK MOHOU VHODNÉ KABELY A VODIČE POMOCI PŘI ROZVOJI TÉTO TECHNOLOGIE?

Zejména technologie stejnosměrného nabíjení vyžaduje velmi vysoké proudy, které jsou přenášeny do vozidla pomocí nabíjecího kabelu a příslušné zástrčky. V zásadě to v případě kabelu není problém – jeho rozměry jsou však omezeny velikostí zástrčky. Vnější průměr kabelu je předem definován, stejně jako maximální průřezy měděných vodičů. Výkonné nabíjecí stanice jsou proto vybaveny aktivními chladicími systémy. Chladicí kapalina prochází nabíjecím kabelem a ochlazuje měděný vodič, aby mohl přenášet vyšší proudy. Kontakty zástrčky jsou tímto obvodem rovněž chlazeny, aby se vysoké proudy přenášely na co nejmenším prostoru. Tato technologie vyžaduje důmyslnou konstrukci kapalinou chlazených kabelů.

JAKÉ SPECIFICKÉ POŽADAVKY MUSÍ SPLŇOVAT KABELY A VODIČE PRO POUŽITÍ V E-MOBILITĚ?

Technologický pokrok by nebyl možný bez neustálého produktového vývoje kabeláže a vodičů. V nestatických aplikacích je přenos elektrické energie a realizace datové komunikace bez rušení vždy výzvou. Nároky na kabely a vodiče v e-mobilitě jsou velmi vysoké: tradiční nabíjecí kabel u nabíjecí stanice musí být mechanicky velmi odolný, musí spolehlivě fungovat po mnoho let a odolávat častému střídání cyklů ohybu. V námořním odvětví existují situace, kde musí být kabely navíjecí a zároveň odolné proti zkroucení. Existují také nabíjecí funkce, které jsou dodávány prostřednictvím energetických řetězců.

PROJEKTY E-MOBILITY ČASTO VYŽADUJÍ SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ NA MÍRU. ČÍM JE PODLE VÁS VÝVOJ TĚCHTO SPECIÁLNÍCH KABELŮ OBZVLÁŠTĚ PŮSOBIVÝ?

Díky našim výrobním závodům rozmístěným po celém světě můžeme společně s našimi zákazníky vyvíjet a realizovat řešení na míru. Vyrábíme například komplexní hybridní kabely, které se používají při elektrifikaci průmyslových vozíků – nebo mezi napájecími a nabíjecími jednotkami, aby byla instalace nabíjecí technologie na požadovaném místě co nejjednodušší a nejrychlejší. Obzvláště působivá je pro mě naše schopnost vyrábět kabely s vnějším průměrem až 70 milimetrů, průřezy od 0,14 mm² do 400 mm² a integrace prvků BUS a optických vláken.

Uwe Schenk, Global Segment Manager E-Mobility & Renewable Energy ze společnosti HELUKABEL GmbH: "Pokud bude v popředí zájmu ochrana klimatu, a nikoli maximalizace zisku průmyslu, pak bude e-mobilita úspěšná." (Zdroj: HELUKABEL)

POKUD BYCHOM NAHLÉDLI DO KŘIŠŤÁLOVÉ KOULE: JAK SI MYSLÍTE, ŽE BUDE MOBILITA VYPADAT ZA DESET NEBO DVACET LET?

Poptávka po mobilitě zůstává nezměněna a nadcházející rozsáhlé a zásadní změny v odvětví ji neovlivní. Na silnicích budou dominovat elektromobily na baterie, plug-in hybridy a vozidla s palivovými články – a mnoho z nich již bude autonomních. Těším se na tento vývoj, na méně hluku a čistší vzduch. Pokud bude v popředí zájmu ochrana klimatu, a nikoli maximalizace zisku průmyslu, pak bude e-mobilita úspěšná.

HELUKABEL nabízí široká řešení pro e-mobilitu a dodávky obnovitelné energie. (Zdroj: HELUKABEL).
zpět