Malá součástka, velký dopad

Jak zemnící pásky zlepšují elektromagnetickou kompatibilitu strojů a zařízení.

Copper Earthing Strap

Jak zemnící pásky zlepšují elektromagnetickou kompatibilitu strojů a zařízení.

Ať už se jedná o konstrukci řídicích skříní při konstrukci strojů a zařízení, koncepci průmyslových robotů nebo automatizační techniku: elektromagnetická kompatibilita (EMC) nabývá na významu ve všech odvětvích. Důvodem je, že elektrické stroje jsou konstruovány tak, aby byly stále kompaktnější, pracují ve vzájemné blízkosti a konečně plní stále složitější úkoly. V důsledku toho se zvyšuje množství a rychlost dat přenášených kabeláží a také požadované frekvence. To vytváří magnetická pole, která zase způsobují rušivé proudy a napětí - tzv. EMC rušení. Důsledkem mohou být chybová hlášení, problémy s přenosem dat a dokonce i selhání stroje.

Aby se tomu zabránilo, konstruktéři strojů a zařízení vyvíjejí vlastní koncepce uzemnění. Rozptyl nežádoucích proudů a napětí má minimalizovat magnetická pole a zajistit bezporuchový provoz. K tomu je zvláště důležitá jedna malá, nenápadná součástka: zemnící páska. Skládá se z opletení z měděných drátů a spojuje části strojů a zařízení, kde mohou vznikat magnetická pole s referenčním potenciálem. To umožňuje proudům a napětím snadno odtékat, aniž by se zhoršila EMC systému.

Zemnicí páska musí splňovat následující požadavky:

  • Vysoká proudová zatížitelnost
  • Nízký odpor a nízká impedance
  • Mechanická pevnost
  • Flexibilita
Copper Earthing Strap

Ploché zemnicí pásky jsou díky svému tvaru v mnoha případech vhodnější než kulaté vodiče. Lze je snadno instalovat do těsných krytů strojů, jsou flexibilní a odolné vůči tahu, kroucení a vibracím. Zemnicí pásky se používají také v automobilovém průmyslu - a dokonce i v letectví: v roce 2008 byl například start rakety Ariane odložen o jeden den speciálně kvůli kontrole zemních pásek uvnitř raketoplánu. To ukazuje, jak důležité jsou tyto malé součásti.

HELUKABEL nabízí široký sortiment zemnících pásek pro aplikace EMC skladem. Ty jsou vybaveny zaoblenými kontakty vyrobenými z bezešvých lisovaných pouzder a jsou k dispozici v různých délkách, průřezech a s různými průměry otvorů pro čepy - vhodné pro širokou škálu aplikací.

zpět