Někdy je potřeba odborníka

Jak společnost HELUKABEL vyvíjí řešení na míru pro speciální požadavky.

Cross-section of different cables

Oddělení „speciálních kabelů“ ve společnosti HELUKABEL vyvíjí a implementuje správné řešení pro každou aplikaci, bez ohledu na to, jak neobvyklý nebo náročný je daný úkol.

Naše skladové portfolio kabelů, vodičů a příslušenství obsahuje více než33 000 položek – a přesto se mezi všemi těmito produkty stále stává, žezákazník nemůže najít to správné řešení pro konkrétní aplikaci. Naštěstíto není problém: Oddělení „speciálních kabelů“ ve společnostiHELUKABEL má zkušené interní odborníky, kteří dokážou vyvinout aimplementovat správné řešení pro každou aplikaci, bez ohledu na to, jakneobvyklý a náročný je daný úkol.

Co je to přesně speciální kabel? „Tento termín v zásadě zahrnuje všechnyprodukty, které nejsou v našem katalogu,“ vysvětluje Reiner Breckle, vedoucíspeciálních kabelů ve společnosti HELUKABEL. „Může se jednat o docelajednoduché varianty standardních produktů, jako je jiné zbarvení nebo průřezjádra, které nejsou součástí našeho sortimentu. Ale nejvíce vzrušující je, kdyžmusíme řešit složité technické výzvy pro velmi specifické aplikace.“

Když Reiner Breckle a jeho tým obdrží od zákazníka požadavek na speciálníkabel, ať už přímo nebo prostřednictvím obchodního zástupce, nejprve jejdůkladně přezkoumají. „Je pro nás důležité porozumět konkrétnímpodmínkám v prostorách uživatele,“ vysvětluje Breckle. „Jakým teplotám azatížení je kabel vystaven, zda je pevně položen, nebo se pohybuje, s jakýmimédii přichází do kontaktu?“ Odborníci na speciální kabely objasňují tyto amnohé další otázky v úzké spolupráci se zákazníky.

Supply lines underneath an aircraft
Na letištích po celém světě zajišťují speciální kabely od společnosti HELUKABEL spolehlivé pozemní napájení letadel. (©CAVOTEC S.A.)

NEJMODERNĚJŠÍ VÝROBNÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ

The E-Power Pipe
Pomocí tohoto zvedacího stroje lze podzemní kabely - například pro napájení - pokládat pod zem, aniž by bylo nutné kopat příkopy. To umožňuje speciálně vyrobený hybridní kabel od HELUKABEL. (©Herrenknecht)

HELUKABEL má ve svých výrobních závodech veškeré technické možnosti potřebné pro výrobu sofistikovaných a komplexních speciálních řešení. Kabely jsou nejprve odeslány do vlastní zkušebny společnosti a následně vyhodnoceny v reálných provozních podmínkách. "Často se v praxi vyskytují rušivé faktory, které nebyly předem předvídatelné," nastiňuje Breckle. "V těchto případech provádíme změny, dokud naše řešení dokonale nesplní všechny požadavky. Naším cílem je poskytovat konzistentní produkty nejvyšší kvality.

Ale ani po úspěšném zprovoznění speciálního kabelu práce pro oddělení nekončí. Často se daná aplikace v průběhu času vyvíjí, což zase vytváří potřebu úprav kabelů. "Pro mnoho zákazníků proto nejsme jen dodavatelem, ale dlouhodobým partnerem, který se podílí na mnoha rozhodnutích." Know-how a zkušenosti nasbírané za více než 40 let dělají z HELUKABEL spolehlivého partnera a správnou volbu pro zákazníky.

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU APLIKACI

Výsledky speciálních kabelových projektů sahají od malých a nenápadných až po obrovské a velkolepé: „Naše speciální kabely lze nalézt například v otočných žebřících hasičských vozů, v kanalizačních robotech, tunelových vrtných zařízeních, na ropných plošinách nebo ve větrných elektrárnách a bioplynových stanicích,“ uvádí Breckle. Požadavky, které musí kabely splňovat, se liší stejně jako jejich příslušné aplikace. „To je to, co dělá naši práci tak vzrušující a rozmanitou,“ shrnuje vedoucí oddělení. „Nakonec neexistuje téměř nic, co bychom nemohli udělat – a naši zákazníci z toho samozřejmě těží, protože jim nabízíme to správné řešení pro každou aplikaci.“

Firefighters kneel in front of the fire engine in the middle of them the cable Helupower reflect rolled out
HELUPOWER REFLECT svítí ve tmě a poskytuje tak podporu záchranným složkám při jejich práci – další úspěšný projekt realizovaný oddělením speciálních kabelů společnosti HELUKABEL. (©Ralf Kreuels)
zpět