Jak se vyrábí kabely – Krok 7: Značení kabelů

Při výrobě kabelů a vodičů záleží na každém detailu. V sedmém a posledním díle našeho seriálu se dozvíte o procesu značení kabelů.

Yellow cable gets a marking

Při inkoustovém tisku jsou v bezkontaktním procesu elektricky nabité částice inkoustu rozprašovány na povrch kabelu.

Po aplikování pláště na kabel chybí pouze jedna maličkost, než bude připraven k odeslání zákazníkovi: příslušné značení. Značení kabelů mimo jiné poskytuje uživatelům informace o výrobci, typu kabelu a jeho zamýšleném použití. Celkově hraje důležitou roli při přiřazení produktů a sledovatelnosti. Z tohoto důvodu je komplexní značení vyžadováno různými národními a mezinárodními normami a zákony – v Evropě například nařízením o stavebních výrobcích (BauPVO) a DIN EN 60445 (VDE 0197):2018-02.

Tato směrnice také stanovila jasně definované požadavky na jednoznačnou čitelnost a trvanlivost značení. Zde hraje podstatnou roli technologie tisku: různé materiály pláště od PVC po polyuretan vyžadují vhodné inkousty pro tisk, které zvyšují přilnavost inkoustu ke kabelu. Kromě toho používá společnost HELUKABEL dva různé tiskové procesy k dosažení optimálního výsledku pro každý produkt a každou aplikaci:

  • Při inkoustovém tisku jsou v bezkontaktním procesu elektricky nabité částice inkoustu rozprašovány přímo na povrch kabelu. Jeho výhodou je, že tištěné texty lze během výroby měnit. Tento způsob tisku však lze provádět pouze při nízkých rychlostech.
  • Rotační hlubotisk funguje pomocí tiskového kotouče s vyrytým textem, který má být vytištěn. Tekutý inkoust se nanese na válec a usadí se ve vyrytém textu, případný přebytek se odstraní škrabkou. Válec je poté přitlačen ke kabelu, čímž se text přenese na jeho povrch. Tento proces lze provádět vysokou rychlostí až 1 000 metrů za minutu – při každé změně textu je však nutné pořídit nový tiskový válec.

Na konci procesu značení jsou na vnějším plášti vytištěny všechny informace, které konečný uživatel kabelu nebo vodiče potřebuje: od čísel objednávek a artiklů přes loga a QR kódy až po normy a certifikační orgány, jako jsou VDE nebo UL. Tištěné texty lze samozřejmě také snadno přizpůsobit.

Cable gets the marking from a machine
Rotační hlubotisk funguje pomocí tiskového kotouče s vyrytým textem, který má být vytištěn.

Zeptali jsme se odborníka

Pane Boschi, co představují číselné a písmenné kódy na většině kabelů a vodičů?

Jedná se o standardizovaná značení kabelů, která uživateli poskytují mnoho informací o kabelu. Patří sem například jmenovité napětí, izolace, typ kabelu, počet žil a průřez žil. Standardizace umožňuje bez pochyby určit všechny důležité vlastnosti kabelu bez ohledu na výrobce.

Můžete nám dát příklad, jak to funguje?

Vezměme si kabel s kódem H 05 RN – F 3 G 1,5. Tento kód je rozdělen následovně: H znamená, že se jedná o harmonizovaný kabel. 05 popisuje jmenovité napětí 300/500 voltů, pro které je kabel schválen. R znamená izolaci jádra vyrobenou z etylenpropylenové pryže, N znamená plášť vyrobený z polychloroprenové pryže – nebo ekvivalentního materiálu. Jemně splétané a ohebné kabely jsou označeny F, 3 je počet žil. Písmeno G znamená, že kabel má zelenožlutý ochranný vodič a nakonec zde máme průřez jádra 1,5 milimetru čtverečních.

Norbert Bosch
Norbert Bosch pracuje v oddělení tiskové techniky ve společnosti HELUKABEL od roku 2011.

Více článků ze série:

zpět