Jak se vyrábí kabely – krok 1: Tažení drátu

Při výrobě kabelů a vodičů záleží na každém, byť sebemenším detailu. V prvním díle naší nové řady se dozvíte, jak vznikají dráty do vodičů.

Production of wire drawing

Tažná emulze slouží k ochlazování a mazání a zároveň zabraňuje oxidaci drátu.

S výjimkou optických vláken mají kabely a vedení kovové vodiče. Většinou se zde jedná o měď. V prvním díle naší nové řady o výrobě kabelů bychom Vám chtěli přiblížit, jak se tyto zčásti velmi jemné dráty do vodičů vyrábějí. Jako výchozí materiál slouží hrubý, válcovaný drát. Tento měděný drát je poté zastudena tažen otvorem, který se zužuje, takzvaným průvlakem. Tato technika tváření se nazývá „tažení drátu“. Průvlak je tvořen z PKD (polykrystalického diamantu) nebo z diamantu, nejtvrdšího materiálu na Zemi. Ten je zasazen v obrubě z ušlechtilé oceli. Tak si průvlak zachovává i při delším používání svůj přesný tvar. V moderních zařízeních na tažení drátů, která se používají ve společnosti HELUKABEL, se dráty táhnou pouze v jednom procesním kroku zároveň vícero průvlaky do požadovaného končeného rozměru.

tažení drátu

Přesto má zvláště měď při tváření za studena sklon ke zpevňování. Struktura mědi se ve směru tváření protahuje, čímž se materiál stává tvrdým a křehkým. Abychom získali zpět jeho plasticitu, obnoví proces žíhání – tak zvané rekrystalizační žíhání – opět původní strukturu mědi. Aby přitom měděný drát nepřišel do styku s kyslíkem, probíhá drát indukčním žíháním v ochranné atmosféře. Ochranný plyn vytlačí kyslík, takže nemůže docházet k oxidaci na horkém povrchu kovu. Na konci procesu tažení drátu získáme jemné i nejjemnější měděné dráty s minimálním průměrem až do 0,05 milimetrů. Tyto jednotlivé dráty se poté stáčejí do celkového vodiče, jádra. Jádrový kabel je mnohem ohebnější než samotný drát, a je tak tedy chráněn před tím, aby se drát neustálým ohýbáním nezlomil, zároveň je však jeho výroba podstatně náročnější. Jak tyto jádrové kabely vznikají se dozvíte v příštím díle naší řady „Jak vzniká kabel“.

MĚĎ: VĚDĚLI JSTE?

  • Z jednoho kilogramu mědi se dá vytáhnout drát (o průměru 0,05 milimetrů) dlouhý 57,12 kilometrů.
  • Moderní stroje na tažení drátů dosahují tažné rychlosti 32 metrů za sekundu, v závislosti na různých faktorech jako je např. kvalita mědi, emulze, průvlaky, rozměr atd.
  • Celosvětová produkce mědi činila v roce 2016 okolo 19,4 miliónů tun.
  • Největším producentem mědi na světě je Chile s 5,5 milióny tun (2016), za ním je Peru(2,3 miliónů tun) a Čína (1,74 miliónů tun).

Další články ze série:

zpět