Jak se vyrábí kabely – krok 2: Stáčení

Při výrobě kabelů a vodičů záleží na každém, byť sebemenším detailu. Ve druhém díle naší řady se dozvíte, jak jádrové kabely stáčíme.

Poté, co se jednotlivé dráty vyrobí tažením drátu, stáčejí se do jádrového kabelu, popř. zkrucují. To se nazývá stáčení. V porovnání s masivním jednodrátovým vodičem stejného průměru je jádro mnohem více ohebnější, a tím je lépe chráněno před zlomením kabelu. Nejjednodušší tvar jádra je svazkové jádro. K tomu se zkrucují jednotlivé dráty libovolně dohromady a vytvářejí svazek. Jednodrátové vodiče nemají pevné uspořádání a jejich poloha vůči sobě se neustále mění po celé délce jádra. Proto není jádro zvlášť kulaté, a z toho důvodu jsou i podobně velké rozdíly mezi místy s nejužším a nejširším průměrem.

splétací stroje
Pocínované měděné dráty se připraví pro tažení drátu. Na konci tažení drátu dostaneme jemné i nejjemnější jednotlivé dráty.

Vysoce kvalitním a komplexním tvarem jádra je koncentrické jádro. Přitom se stáčejí dráty v několika vrstvách kolem jednoho středového drátu. V případě stejného průměru sedí přesně 6 drátů přímo kolem středového drátu. Aby seděla první vrstva, potom přesně 12 dalších drátů. Z toho plyne pevný počet možných drátů v jednom koncentrickém jádru, totiž 7, 19, 37, 61 atd., vždy podle počtu vrstev. Díky této skladbě si dráty zachovávají své přiléhající uspořádání. Jádro je po celé své délce přibližně stejnoměrně kulaté, a má proto velice pravidelný průměr.

Znáte třídy vodičů?

Dle normy IEC 60228 (DIN VDE 0295) je možno rozdělovat vodiče podle ohebnosti do různých tříd. Podle nich představují masivní jednodrátové vodiče třídu 1. Všechny ostatní třídy jsou tvořeny jádrovými vodiči, které v závislosti na jemnosti jednotlivých drátů získávají na ohebnosti:

  • Třída 1: jednodrátový
  • Třída 2: vícedrátový
  • Třída 5: jemný drát
  • Třída 6: nejjemnější drát

ZEPTALI JSME SE ZNALCE

Pane Mehl, na co je třeba dávat při stáčení zvlášť pozor?
Kvalitativním cílem při výrobě jádrových vodičů je snaha vytvořit je co možná nejkulatější a nejkompaktnější. Čím lépe se to podaří, tím vyšší bude faktor vyplnění, a tím menší bude nevyužitý prostor mezi žílami. To splňuje nejlépe koncentrické jádro. Poté, co jsme se rozhodli, jaký tvar bude jádro mít, můžeme ovlivnit vlastnosti jádra i u samotného procesu stáčení, a to různými parametry. Délkou zkrutu je například možné ovlivnit průměr i ohebnost jádra. Délka zkrutu popisuje délku kompletního otočení se kolem osy zkrutu. Čím kratší je délka zkrutu, tím ohebnější bude hotové jádro.

Jaké výhody nabízí koncentrické jádro při dalším zpracování?
Průměr jádra určuje, jak tlustá izolační vrstva musí být nanesena. Čím menší bude odchylka mezi nejužším a nejširším průměrem po celé délce, o to tenčí stěnu izolace můžeme nanést. To šetří materiál, a kabel tak bude celkově tenčí a ohebnější, a proto bude maximálně vhodný pro pohyblivé aplikace.

Herberta Mehl
Herbert Mehl je vedoucím výroby v závodě Windsbach.

Další články ze série:

zpět