Dvě vatové tyčinky pro jeden život

Dne 17. října 2019 měli zaměstnanci společnosti HELUKABEL možnost zúčastnit se náborové akce v Hemmingenu do německého registru dárců kostní dřeně (DKMS).

Každý registrovaný dárce kmenových buněk by potenciálně mohl dát druhou šanci na život pacientovi s rakovinou krve někde na světě.Výtěr z tváře u každého kandidáta byl proveden pomocí dvou vatových tyčinek, aby se určily vlastnosti tkáně dárce

Společnost HELUKABEL uhradila náklady na laboratorní rozbor i veškeré další náklady spojené s akcí. Tým 81 zaměstnanců svou účastí na akci podpořil DKMS boj proti rakovině krve.

zpět