Dodržování platných zákonů, předpisů, norem a směrnic je základem našeho jednání. Následovaní pravidel je samozřejmostí. Považujeme za naši povinnost absolutně odmítnout podnikání nebo uzavření transakce, pokud existuje byť sebemenší podezření, že tato pravidla nejsou dodržena. Abychom našim obchodním partnerům a zaměstnancům umožnili nahlédnout do našeho chápání hodnot a zákonů, máme zaveden Etický kodex a další směrnice, které slouží jako závazné normy pro jednání našich zaměstnanců. Tyto směrnice o shodě poskytují rámec pro další podrobnější předpisy.