Mezinárodní výměna v oblasti vzdělávání

Španělští pedagogové navštívili společnost HELUKABEL, aby se seznámili s duálním odborným vzděláváním v Německu

Spanish Teachers visit HELUKABEL

Začátkem června týden přivítal HELUKABEL v našem sídle v Hemmingenu mezinárodní delegaci pedagogů ze Španělska. Tito odborníci se přijeli dozvědět více o systému duálního vzdělávání v Německu, protože o zavedení takového systému se v současné době v jejich domovské zemi diskutuje.

Za navázání tohoto počátečního kontaktu je zodpovědná škola Erich-Bracher v Kornwestheimu, odborná škola, kterou navštěvuje také mnoho stážistů HELUKABEL. Škola je již řadu let zapojena do mezinárodních projektů v oblasti odborného vzdělávání v rámci programu EU Erasmus. Studenti i učitelé se pravidelně účastní výměnných pobytů, mimo jiné ve španělské Valencii. Tyto výměny pomáhají mimo jiné podpořit cizojazyčné kompetence a umožňují různorodý pohled do profesního světa. To jsou ve stále globálnější ekonomice důležité výhody.

Při prohlídce firmy si pedagogové mohli na vlastní kůži vyzkoušet výhody duálního odborného vzdělávání pro jeho účastníky. Stážisté ve společnosti HELUKABEL jsou od začátku integrováni do svých týmů v obchodních a komerčních oblastech a přebírají důležité odpovědnosti a úkoly. „Seznámí se důkladně s celým byznysem od základů a naučí se vše, co potřebují, aby mohli přispět společnosti HELUKABEL jako kvalifikovaní odborníci,,“ říká poradkyně pro vzdělávání Melanie Neef. "Věnujeme zvláštní pozornost rozvoji jejich dovedností a talentu a a podporujeme jejich růst." Tímto způsobem mohla Tatiana Nogueira, španělsky mluvící stážistka, asistovat jako tlumočnice během návštěvy pedagogů v Hemmingenu.

Poznatky získané z této výměny budou prezentovány španělskému ministerstvu kultury, kde přispějí k dalšímu rozvoji tamního systému duálního vzdělávání. „Věřím, že duální odborné vzdělávání nabízí významné výhody pro všechny zúčastněné,“ zdůrazňuje Melanie Neef. "Jsem potěšena, že tato návštěva může přispět k posílení naší podpory pro mládež na evropské úrovni."

zpět