Vystaveno konečnému testu – Část 1: Torzní testy

Během vývoje našich kabelů a vodičů každý produkt energicky testujeme v našich zkušebních laboratořích. V první části našeho seriálu vás seznámíme s torzními zkouškami.

Kabely a dráty jsou krouceny podél jejich podélné osy pomocí našeho zařízení na testování torze.

Kabely a dráty v průmyslových robotech a jiných pohyblivých strojních částech musí vydržet extrémní namáhání způsobené kroucením. Neustálé opakované pohyby vystavují materiály značnému zatížení. Provozovatelé zároveň očekávají, že komponenty budou perfektně a spolehlivě fungovat po celou dobu jejich životnosti, aby nedocházelo k poruchám, výpadkům a bezpečnostním rizikům.

Z tohoto důvodu ve společnosti HELUKABEL simulujeme intenzivní a nepřetržité torzní namáhání za realistických podmínek pomocí našeho špičkového testovacího zařízení ve Windsbachu v Bavorsku. Máme k tomu několik typů přístrojů, protože někteří naši zákazníci, například v automobilovém průmyslu, mají velmi přesné specifikace pro to, jak se torzní zkouška provádí. Testy ukazují, že naše kabely a vodiče odolávají rychlosti až 1 000°/s, zrychlení až 2 000°/s² a torzním úhlům až 720°. Proto dbáme na to, aby každý produkt vždy splňoval vysoké standardy našich zákazníků a aby obdrželi dokonalou kvalitu, kterou od nás jako předního dodavatele kabelů, vodičů a příslušenství již více než 40 let právem očekávají.

Co je to torze?

Provedení různých testů také zaručuje shodu se specifikacemi zákazníka

Ke kroucení dochází, když je kabel zkroucen podél jeho podélné osy. To se často děje v robotických aplikacích a ve strojírenství a rostlinném inženýrství, stejně jako ve větrných elektrárnách. Výsledný krouticí moment způsobuje deformaci kabelu. Tento jev lze přirovnat ke ždímání mokrého ručníku. Vodič je na některých místech natahován a na jiných drcen a tyto působící síly se neustále mění. Torzní deformace se lineárně zvyšuje od středu kabelu k povrchu pláště, kde jsou deformace a napětí největší. Aby byly kabely a vodiče odolné vůči kroucení, vyžadují speciální konstrukci s použitím vhodných materiálů.

Ptáme se odborníka

Pane Meyere, jak se projevují dopady torze v průběhu času?

Nepřetržité kroucení výrazně urychluje stárnutí kabelů a vodičů. Například vnější plášť se rychleji ničí, a to je výraznější, když se použijí levné pryžové pláště na rozdíl od plášťů vyrobených z vysoce kvalitních materiálů, jako je modifikované PVC nebo PUR. Na měděné vodiče v kabelu také působí různé síly, které mohou časem způsobit jejich přetržení. Důležité jsou také upevňovací body kabelu: například jednoduché spony nemohou snadno propustit torzní síly, a proto jsou vystaveny vysokým smykovým silám. Jsou to síly, které jsou vzájemně rovnoběžné, ale v opačných směrech, a které mohou způsobit přetržení kabelu.

Günter Meyer je vedoucím dynamického testování v továrně HELUKABELu ve Windsbachu

Pokud jsou pro lepší elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) vyžadovány stíněné robotické kabely, volí vývojáři produktů speciální stínění zvané D-screen.Jaký je rozdíl mezi C-stíněním a D-stíněním??

C-stínění je oplet vyrobený z několika měděných drátů položených vedle sebe. Je to nejoblíbenější typ stínění v konstrukci kabelů a používá se mimo jiné pro kabely vlečných řetězů. C-stínění je vhodný pro aplikace s namáháním v ohybu, ale ne pro aplikace s krutem. Je to proto, že je velmi obtížné, aby se cop vrátil do původního stavu poté, co byl stočen podél své podélné osy. Proto u kabelů odolných proti zkroucení používáme tzv. zabalené stínění nebo D-stínění. Tento typ měděného obalu je obzvláště flexibilní, protože se zde nekříží žádné dráty. Schopnost kabelu propouštět torzní síly je zlepšena a kabel lze kroutit podél jeho podélné osy bez poškození.

zpět