Kreativní mysl pro speciální požadavky

Jak oddělení konstrukce kabelů společnosti HELUKABEL proměňuje složité požadavky zákazníků na řešení šitá na míru

Oddělení konstrukce kabelů pracuje na požadavku na speciální kabel

Oddělení konstrukce kabelů HELUKABEL převádí požadavky zákazníků na řešení šitá na míru.

Když od některého z našich zákazníků obdržíme požadavek na speciální kabel, práce začíná v našem oddělení návrhu kabelů. Jejich úkolem je vyvíjet řešení, která splňují jedinečné a často technicky složité požadavky. K tomu je nezbytná spousta know-how a odborných znalostí.

Zakázková řešení jsou jednou z velkých předností společnosti HELUKABEL – a jejich vývoj by nebyl možný bez oddělení „Kabelové konstrukce“, které sídlí v našem výrobním závodě v německém Windsbachu. „Naši zákazníci k nám přicházejí s přáními a požadavky, které standardní produkty jen tak nesplní,“ popisuje vedoucí oddělení pan Ömer Durak. „Proto se snažíme navrhnout kabely a vodiče, které se dokonale hodí pro danou aplikaci."

Durakův tým tvoří vysoce technicky zdatní specialisté - ostatně s novými výzvami se musí potýkat téměř každý den. „Dobrým příkladem speciálních kabelů jsou hybridní kabely, kde kombinujeme elektrické vodiče, datové kabely a hadice pro média, například pro olej nebo stlačený vzduch, vše v jednom kabelu,“ říká p. Durak. „Žádné dva kabely nejsou stejné." Výzkum a vývoj nových materiálů, které mají speciální výhody pro určité aplikace, je také jedním z úkolů jeho oddělení.

Zároveň však musí být u nových produktů také dodržována široká škála norem a předpisů, aby mohly být použity v praxi. „Tady těžíme ze skutečnosti, že můžeme stavět na široké škále standardních produktů, které jsou schváleny,“ vysvětluje p. Durak. „Nemusíme tedy vždy začínat od nuly, ale můžeme také upravit stávající návrhy podle potřeby.“ Oddělení konstrukce kabelů v rámci řešení požadavků úzce spolupracuje s kolegy z týmu technického prodeje i se samotnými zákazníky.

Po definování technických parametrů se v továrně ve Windsbachu nejprve vyrobí vzorek nového kabelu.„Zákazník se tak může bez rizika přesvědčit, že naše řešení splňuje všechny jeho požadavky,“ ujišťuje p. Durak. Po vyzkoušení vzorku a schválení uživatelem pak HELUKABEL zahájí sériovou výrobu.„Skutečnost, že máme veškerou vývojovou a výrobní expertízu ve firmě, je samozřejmě velkou výhodou, protože můžeme nabídnout vše z jedné ruky,“ shrnuje p. Durak a zdůrazňuje: „Náš tým je spokojen pouze tehdy, když je i zákazník.“

zpět