Vstříc revoluci v mobilitě

Témata elektromobility a průmyslu 4.0 začínají dominovat obchodním aktivitám společnosti Prowin A+W Automationstechnik GmbH. Tato firma z Dolního Bavorska, která se specializuje na strojírenskou výrobu, vyrábí strojní zařízení propojená s roboty a s nejmodernější kamerovou technikou určená pro automobilový průmysl. Výrobky společnosti HELUKABEL pomáhají splňovat mimořádně náročné požadavky, které jsou kladeny na tyto částečně nebo plně automatizované výrobní linky.

Two men walking in a hall full of robots and looking at them

Jednatel společnosti Prowin Siegfried Anetseder s regionálním obchodním ředitelem společnosti HELUKABEL Günterem Ehrentreichem ve výrobní hale společnosti Prowin A+W Automationstechnik GmbH v lokalitě Hauzenberg. (© Tobias Bugala)

Revoluce v mobilitě je v plném proudu: Většina automobilek v současné době kromě nových a úsporných modelů se spalovacími motory vyvíjí ve stále větší míře i čistě elektrické nebo hybridní modely. Nástup pohonů využívajících těchto technologií vyžaduje rychlou reakci – výrobní závody je nutno přebudovat na výrobu elektromobilů, často jsou zapotřebíi zcela nové montážní linky. Pro firmu Siegfrieda Anetsedera to znamená mnohem intenzivnější aktivitu. „V současné době čelíme obrovskému přívalu poptávek od výrobců automobilů,“ popisuje zakladatel a jednatel společnosti Prowin A+W Automationstechnik. Zaměstnanci jeho firmy, jejichž počet se za dobu existence společnosti vyšplhal na současných asi 210, jsou rozmístěni ve třech pobočkách – Hauzenberg, Hundsdorf (obě v okresu Passau) a Magdeburg. Specializovaná firma Prowin A+W Automationstechnik dodává komplexní řešení: senzoriku,měřicí techniku, techniku robotů, zkušební techniku, montáže elektrotechniky, software i napojení na nadřazené řídicí a databázové systémy. „Díky tomuto širokému spektru jsme mimořádně kompetentním partnerem,“ dodává Anetseder. Díky vlastní výrobě dokáže firma pružně a přesně reagovat na požadavky a přání svých zákazníků. Anetseder, který se svým obchodním partnerem Hubertem Wimmerem začínal před 25 lety jako živnostník v oboru zámečnictví, informuje o posledním vývoji ve firmě: Společnost Prowin nechala vybudovat novou montážní halu v závodu Hundsdorf. Zde se budou plánovat, montovat, testovat a opět demontovat montážní linky pro významné automobilové koncerny, aby byly následně nainstalovány a zprovozněny přímo u zákazníka. Poslední zakázkou byla linka o délce 104 metrů, která bude sloužit k montáži předních náprav elektromobilů včetně hnacího ústrojí, převodovky řízení, vlečných ramen, řízení a vodicích ramen, to znamená celé přední části vozu – to vše plně automaticky, v 35sekundových cyklech.

Günter Ehrentreich hovoří s Peterem Degenhartem
Úzká spolupráce se zákazníky: Günter Ehrentreich (vpravo) objasňuje otázky týkající se nákupu materiálu...
Kabely zblízka
...s Peterem Degenhartem, vedoucím plánování hardwaru a nákupu materiálu ve společnosti Prowin. (© Tobias Bugala)

„Poptávky, objednávky a vzorky zpracováváme v co možná nejkratších termínech.“

Günter Ehrentreich,regionální obchodníředitel společnostiHELUKABEL, KeyAccount BMW, AUDI

Tato čísla zapůsobí nejen na laiky. Ani samotný Siegfried Anetseder nevychází z údivu při pomyšlení na to, jakou rychlostí probíhají výrobní procesy v éře průmyslu 4.0. „V dnešní době zákazníci očekávají stroje s 98procentní spolehlivostí,“ vysvětluje nároky zákazníků. To znamená, že montážní linka musí fungovat bez závad a bez přerušení 24 hodin denně. Podle Anetsedera tvoří u projektů pro zákazníky společnosti Prowin kabely jen asi pět procent celkových nákladů na kompletní elektroniku, přitom však hrají velmi důležitou roli. Z jeho zkušeností totiž vyplývá, že montáž probíhá bez problémů jen v případě, že veškeré komponenty bez rozdílu jsou vysoce kvalitní, mimořádně odolné a mají dlouhou životnost. „Výpadky způsobené poruchami si nemůžeme dovolit,“ tvrdí. Z tohoto důvodu společnost od roku 2016 postupně přešla na výrobky značky HELUKABEL a v současné době u projektů pro své zákazníky sází výlučně na osvědčenou kvalitu HELUKABEL. Tato kvalita je zejména v případě průmyslových robotů ve výrobních linkách absolutně nezbytná: „Zkuste se zamyslet nad tím, jak často se robot v nepřetržitém provozu pohybuje a otáčí, jak často svým ramenem uchopuje různé díly a přemisťuje je jinam.“

Výrobky společnosti HELUKABEL se však ve společnosti Prowin A+W Automationstechnik nepoužívají jen pro připojení robotů k výrobním linkám, ale i všude tam, kde je nutná pružnost a odolnost. Kromě jiného se tak používají řídicí vodiče pro ovládání elektrických komponentů v linkách, jednožilové vodiče při konstrukci rozvaděčů, datové vodiče, šroubové spoje a další příslušenství. Značné výhody přitom nabízejí nové speciální výrobky od společnosti HELUKABEL, které slouží k efektivnímu elektromagnetickému stínění: společnost Prowin již používá vícežilová zemnicí lana a jemně, úhlově slaněná zemnicí lana (pocínované měděné vodiče) tříd 2 a 5 a měděné zemnicí pásky v různých průřezech a délkách. „Tím zabraňujeme případnému rušení přístrojů způsobenému elektromagnetickým vlněním,“ říká Anetseder.

Jednatel společnosti Prowin A+W Automationstechnik GmbH je s kvalitou výrobků značky HELUKABEL nadmíru spokojen – a nejen to: oceňuje také spolehlivou spolupráci s tímto výrobcem kabelů z německého města Hemmingeni dodržování slíbených dodacích termínů. Jedná se mimo jiné o zásluhu regionálního obchodního ředitele společnosti HELUKABEL Güntera Ehrentreicha a jeho kolegyně z oddělení administrativy Siny Staiger, kteří úzce spolupracují s Peterem Degenhartem. Ve společnosti Prowin odpovídá za plánování hardwaru a nákup materiálu.

testování montážní linky
Fáze testování montážní linky ve výrobní hale společnosti Prowin v dolnobavorském Hauzenbergu. (© Tobias Bugala)

„V dnešní době zákazníci očekávají stroje s 98% spolehlivostí.“

Siegfried Anetseder, jednatel společnosti Prowin A+W Automationstechnik GmbH

„Naše objednávky dorazí většinou za dva až pět pracovních dnů, ani v případě speciálních výrobků netrvá dodání déle než 14 dnů,“ popisuje Degenhart. Má to svůj důvod. „Díky našim dobrým vztahům můžeme operativně konzultovat naše nové požadavky. Tím je vždy zajištěno rychlé zpracování těchto požadavků a také rychlá výroba vzorků. O zbytek se pak už postará naše logistické centrum,“ dodává Günter Ehrentreich.

Aktivita

Kdo: Prowin A+W GmbH, engineering, Hauzenberg, Hundsdorf, Magdeburg, 210 zaměstnanců

Co: Společnost Prowin, založená v roce 1991, byla založena jako výrobce nástrojů, než se proměnila ve vysoce kvalifikovaného výrobce zakázkových strojů a montážních linek pro automobilový průmysl.

zpět